Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerekir.

Bileşen odaklı yaklaşım, mevcut bileşenleri kolaylıkla değiştirebilme ve kodu yeniden kullanabilme becerisi birleşince, React ile uygulama geliştirmeyi sürekliliğe dönüştürürsünüz. Virtual DOM veyaIsomorphic JavaScript gibi en yeni özelliklerin kullanılması ile React geliştiricileri karmaşıklık yaşamadan yüksek performanslı mobil uygulamalar geliştirebilirler.

React Native, yayınlandığı günden itibaren sürekli bir ivme kazanarak geliştiricilerin en popüler uygulama geliştirme platformu olmuştur. React Native’in ne gibi avantajları var bir göz atalım.

Yeniden kod kullanımı ve maliyet tasarrufu

React Native kullanarak Android’de olduğu gibi iOS içinde aynı kodu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu durum, mobil uygulamanın geliştirme süresinde ve maliyetinde büyük bir tasarruf demektir. Teorik olarak geliştirme için sarfettiğiniz efor yarı yarıya azalacaktır. Pratikte, maliyet tasarrufu teorikte görünenden biraz daha düşük olabilir, ancak zamanınızı iyi kullanarak uygulamanızı geliştirmeye ayırdığınız süre, uygulamanızın değerini arttırabildiğiniz süredir.

Topluluk odaklı yapı

React Native frameworkünün gelişimi, 2013 yılında geliştirici topluluğunun ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte bir hackathon olarak başladı. Mobil uygulama geliştirme avantajlarını React ortamının gücü ve çevikliğiyle birleştiren mobil uygulama geliştirme alternatifi aranıyordu. Bu, Facebook tarafından oluşturulan bir framework olan React Native ile sonuçlandı ve geliştirme topluluğu tarafından desteklenerek sürekli olarak geliştirildi. Bu tür topluluk etkileşimli bir ortamın getirisi; bilgi ve uzmanlıklarını, serbestçe erişilebilen bileşenlerin harika kataloglarını paylaşmaya istekli ve hevesli bir topluluğun önemli avantajları olduğudur.

Canlı Yeniden Yükleme (Live Reload)

React Native, native frameworklerde bulamayacağınız ilginç bir özelliğe sahiptir. Canlı yeniden yükleme özelliği kodda yaptığınız son değişikliğin sonucunu hemen görmenizi sağlar. İki pencerede çalışıyorsanız birisi kodu diğeri de oluşturduğunuz mobil uygulama ekranını gösterir. Örneğin kod penceresinde yaptığınız değişiklik aynı anda mobil uygulama penceresinde görünür.

Mobil Ortamlar için Güçlü Performans

React Native mimarisi, mobil cihazlar için oldukça iyi optimize edilmiştir. Diğer native frameworkler daha yoğun CPU ve GPU kullanır. React Native hızlı yapısı ile kendini diğer native frameworklerden ayırabilmektedir.